Historie

In zeventig jaar zichzelf gebleven

Het was Christiaan Johan Simon die zeventig jaar geleden aan de basis stond van het huidige installatiebedrijf Chr. J. Simon. Er is veel veranderd in de jaren. Inmiddels staat de derde generatie aan het hoofd van de onderneming. Een terugblik op een rijke historie.

De vooroorlogse jaren

Het was die eerste jaren hard werken. Christiaan Johan Simon zag al op jonge leeftijd kansen in de agrarische sector. Als eenmanszaak in 1935 begon allemaal met het leveren en installeren van handpompen en waterleidingen in stallen. Christiaan Johan startte eigenlijk in een moeilijke tijd. De vooroorlogse recessiejaren en daarna de oorlog beperkten de groeimogelijkheden van het nog jonge installatiebedrijf.

Marinus, Cees en Gert nemen het roer over

Al vrij snel na de oorlog, in 1950, kwam de toen pas 16-jarige zoon Marinus Simon in het bedrijf. Noodgedwongen omdat zijn vader overleed aan een ernstige ziekte. Samen met zijn broer Cees, die in 1957 op 18-jarige leeftijd aanschoof aan de directietafel, hebben zij samen het bedrijf verder uitgebouwd. Enkele jaren later werd het team nog uitgebreid met broer Gert, die vooral in de uitvoering de gelederen versterkte.

Verschuiving naar sanitair

In de vijftiger jaren, de jaren van de wederopbouw, verlegde de aandacht zich steeds meer van de agrarische sector naar de woningbouw. De woningbouw betekende een enorme impuls. De installatie van kachels was een eerste voorzichtige stap in een nieuwe richting naast het traditionele loodgieterswerk. Toen in de jaren zestig de centrale verwarming zijn intree deed, kon een volgende stap gezet worden. Ook gootwerk, sanitair en verwarming werden steeds meer specialismen van Installatiebedrijf Chr. J. Simon. In het bedrijf werkte inmiddels vijftien medewerkers.

Agrarische sector blijft belangrijk

De agrarische sector bleef ook in de zeventiger jaren belangrijk. De technische ontwikkelingen vroegen steeds meer specialistische kennis op het gebied van gas, wateraan- en afvoer en waterzuivering. Installatiebedrijf Chr. J. Simon had deze kennis in huis. Alle leidingwerk in ijzer en koper en de benodigde hulpmiddelen voor de waterzuivering werden geleverd.

Complete installaties

De samenwerking met aannemers legde Installatiebedrijf Chr. J. Simon geen windeieren. Steeds vaker werd de verantwoordelijkheid genomen voor de complete woninginrichting op het gebied van gas, water en sanitair. De keuken, badkamer en toiletruimten werden steeds meer het werkterrein. Ook de aanleg van complete CV-installaties en het gootwerk op en rond de woning behoorden tot het werkpakket.

Nieuwe producten - nieuwe kennis

Onder invloed van technologische vernieuwingen en vooruitgang veel. Met name de toegepaste materialen maakten een indrukwekkende ontwikkeling door. De opkomst van de kunststof vroeg in het fit- en leidingwerk weer om andere kennis. Op verwarmingsgebied deed de vloerverwarming zijn intree. De HR-ketel kwam er bij. Steeds vaker werd het leidingwerk in de vloer verwerkt. En ga zo maar door. De installateur moest steeds meer maatwerk gaan leveren.

Een breed assortiment in sanitair

De veranderende vraag van de consument deed de rest. Vooral in de jaren tachtig en negentig ontstond er steeds meer vraag naar sanitairmeubilair. Het assortiment wasbakken, toiletpotten, kranen en verwarmingen groeide enorm. Design was het helemaal. Installatiebedrijf Chr. J. Simon speelde op deze trend in, door een zo breed mogelijk assortiment te bieden. Een gouden greep. Ondanks het feit dat woningbouw veelal seriewerk is geworden, slaagde Installatiebedrijf Chr. J. Simon er in om aan de toenemende vraag naar maatwerk te kunnen blijven voldoen. Begin jaren negentig werkten er al vijftien mensen.

Verhuizing naar de Hoofdstraat

In 1992 is het gehele installatiebedrijf i.v.m. ruimte gebrek verhuisd van de Rubenstraat 43 naar de Hoofdstraat 127. Hier werd een bestaande bedrijfshal intern verbouwd tot magazijn en kantoren. In 2003 is het bedrijfspand verder uitgebreid. Op de bestaande bedrijfshal werd een verdieping gebouwd, waar de bezoeker nu de showroom, kantoren en spreekkamer vindt.

Een constante factor in tijden van verandering

Installatiebedrijf Chr. J. Simon is in die tijden van verandering altijd zichzelf gebleven. Door geen concessies te doen aan het vakmanschap en de kwaliteit heeft de onderneming een sterke positie in de markt weten in te nemen. In de moeilijke tachtiger en begin negentiger jaren heeft het bedrijf telkens weer nieuwe stappen kunnen zetten. Toen midden jaren negentig de markt tot ongekende groei kwam, was Installatiebedrijf Chr. J. Simon er klaar voor. De derde generatie Simon, de neven Chris en Riny, werden binnengehaald. Na ongeveer zeven jaar samenwerking hebben zij in 2004 de bedrijfsvoering van hun beider vaders overgenomen. In 2018 is de zaak overgenomen door Chris Simon​. Dankzij de duurzame relatie met opdrachtgevers in de woningbouw kon het bedrijf verder groeien tot vandaag de dag vijftien medewerkers.

Simon pand